1. Tijdens de wedstrijd gelden de spelregels zoals die bij RZU/MZU ook van toepassing zijn, muv onderstaande regels;

2. Vóór aanvang van de 1e poulewedstrijd mogen er spelers toegevoegd worden, dit dient te allen tijde aan de organisatie meegedeeld te worden. Altijd melden via Whatsapp (0653522123) en aan de desbetreffende scheidsrechter. Voor het verdere verloop mogen er geen spelers toegevoegd worden;

3. Een speler mag ruilen van team totdat het team waarop hij op de lijst staat of waar hij naar toe wil zijn eerste wedstrijd heeft aangevangen. Voorbeeld; iemand staat op een lijst van een team dat op dinsdag speelt. Om wat voor reden dan ook kon hij die dag niet meedoen. Het team is uitgeschakeld en de speler wenst over te stappen naar een team dat nog moet spelen. Dit is dus niet toegestaan. Een overstap dient aangegeven te worden voordat zowel het oude als het nieuwe team aan het toernooi zijn begonnen.

4. Mocht er toch een situatie voordoen dat het nodig is om tijdens het toernooi een speler toe te voegen, omdat er anders niet gespeeld kan worden, kan hier in uitzonderlijke gevallen toestemming voor gevraagd worden bij de organisatie (bijv. ingeval van familieomstandigheden). Let er wel op dat dit een speler is die op geen enkel spelerslijst voorkomt;

5. Wedstrijden duren 15 minuten. Tijdens de poulefase loopt de klok door, het is dus van belang dat er snel gewisseld wordt.

6. Indien gelijke tenues, speelt het “uitspelende” team met hesjes;

8. Bij een gelijke stand in de poule wordt achtereenvolgens gekeken naar onderling resultaat, doelsaldo en vervolgens gescoorde doelpunten. Als dit allemaal gelijk is wordt er een penaltyreeks (3 stuks per team) gehouden tussen de desbetreffende teams. Ingeval meer dan 2 teams gelijk eindigen wordt gekeken naar doelsaldo en vervolgens naar de gescoorde doelpunten. Is dit nog gelijk, wordt alleen naar het resultaat gekeken wat de desbetreffende teams onderling hebben behaald. De resultaten tegen teams die er niet toe doen worden dan fictief geschrapt.

10. Een team dient 5 minuten voor aanvang wedstrijd klaar te staan om te spelen. Een team dient minimaal uit 4 personen te bestaan (3 spelers en een keeper). Komt een team te laat of niet opdagen heeft zij automatisch met 3-0 verloren. Speelt er een onrechtmatige speler bij een team heeft dat team automatisch met 3-0 verloren;

11. Gele kaart betekent een tijdstraf van 2 minuten. Rode kaart is een tijdstraf van 5 minuten en uitsluiting voor de rest van de wedstrijd en minimaal de eerstvolgende wedstrijd (organisatie bepaalt de strafmaat). 2e gele kaart in 1 wedstrijd is gelijk aan 1 rode kaart. 2e rode kaart in een toernooi betekent tevens uitsluiting voor de rest van het toernooi.

Instructies penalty’s:

Indien het ene team in totaal meer spelers heeft dan het andere, moet het zijn aantal verminderen totdat beide teams een gelijk aantal spelers hebben. Heeft het ene team 7 spelers en het andere team 9 spelers, moet het team van 9 spelers twee spelers voor de strafschoppenserie aanwijzen welke niet deel gaan nemen aan de strafschoppenserie. Elk team wijst vervolgens 3 personen aan die om en om een penalty nemen. Is de stand dan nog gelijk neemt elk team om en om 1 penalty net zo lang tot er na een gelijk aantal penalty’s 1 team meer heeft gescoord dan het andere team. Indien alle spelers een strafschop hebben genomen, mag de volgorde van spelers aangepast worden.

Penalty’s worden genomen op het rechter doel gezien vanaf de tribune. Middels een tos wordt bepaald wie als eerste een strafschop neemt.

Sponsoren