Donderdagavond 22 november 2018 bereikte ons het ontstellende bericht dat ons gewaardeerde lid Geert Jenema plotseling van ons is weggenomen. Geert mocht slechts 34 jaar oud worden.

We zijn als Zvv Urk diep getroffen door dit bericht. Vanaf jonge leeftijd is Geert betrokken geweest bij het zaalvoetbal op Urk. Als medeoprichter en speler van het voormalige Zvv Urk/de Bedstee, speler van diverse teams binnen onze eigen competities en als teamleider van Zvv Urk.

Een bekend gezicht in het zaalvoetbal: niet alleen op Urk, maar ook daarbuiten. Maar altijd op de achtergrond. Als er wat geregeld moest worden, Geert schoot te hulp. Zijn behulpzaamheid en vriendelijke karakter is wat achterblijft in onze herinneringen.

We zijn dankbaar voor alles wat Geert voor onze vereniging betekend heeft.

Wij wensen de familie, vrienden en allen die hem goed gekend hebben veel kracht en sterkte toe bij dit verlies.

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

Namens het bestuur van Zvv Urk

Jelle Zeeman

Sponsoren